aktualne
narozky
 
 
 

Login    
Heslo    
   
ztracené heslo?

 
 
NáBOROVý DOPIS TENISU 2016 26-01-2016

Vážení přátelé – tenisté, na prahu nové sezony 2016 vám předkládám následující informace o podmínkách členství stanovených výborovou schůzí TO dne 18.1.2016

A/ Oddílové příspěvky:

- dospělí 3.200 Kč

- dopolední hráči      2.700 Kč   -    s hrací dobou ve všední dny do 14:00 hod

- senioři nad 65 let   1.700 Kč   -    s hrací dobou ve všední dny do 17:00 hod  

- dopolední senioři nad 65 let        1.400 Kč  

- studující/dorost  (max do 25 let)  2.000 Kč          

- žáci  1.500 Kč   -     s hrací dobou ve všední dny do 16:00 hod

- senioři nad 65 let, studující, dorost, žáci    3.200 Kč  - bez omezení hrací doby  

 

B/ Členské příspěvky:Každý člen oddílu musí být  i členem TJ. Roční příspěvky jsou 600 Kč dospělí,Mládež, důchodci, studující a ženy na mateřské dovolené  300 Kč.  

C/ Brigády: Brigádnická povinnost je zrušena, kurty budou připraveny odborně. Každý člen je povinen zaplatit poplatek: senioři od 65 let 300,- Kč, ostatní členové počínaje dorostem 500,-Kč za sezonu.  Platbu proveďte, prosím, současně s platbou příspěvků. 


D/ Placení příspěvků - kompletní platbu všech příspěvků proveďte, prosím, najednou :

a/ bankovním převodem na č.účtu 51-2685890227 / 0100 u KB – jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, jako specifický symbol č. 37

b/ v pokladně TJ v Sibeliově ul. 368 u p.Jaroše v Po - Pá 9 – 16 hod.

 Žádám Vás o včasné provedení platby příspěvků do 15.4.2016.Členům s nezaplacenými příspěvky nebude od 16.4. 2016 umožněna hra do doby uhrazení příspěvků.  

E/ Placení skříněk:Platí se výhradně na dvorcích – neposílejte, prosím, převodem.Poplatek za skříňku je 100 Kč za rok a budou ho inkasovat správci dvorců 

F/ Upozornění pro všechny členy: V této sezóně probíhá rezervace na všech dvorcích výhradně již přes internet na http://www.tatran-tenis.cz/. Kód pro přihlášení do systému získáte po zaplacení příspěvků u správců u Vozovny. U stálých členů kód zůstává z předchozí sezóny, ale bude aktivován až po zaplacení příspěvků.

 Pro urychlení styku a šetření nákladů na poštovné žádám členy o sdělení e-mailových adres a jejich změn. Adresa TJ je: tatran-tenis@volny.cz                          

 

Evžen  J a r o š

předseda oddílu tenisu Tatran Střešovice 
 

 
HALOVá SEZONA 2016 26-01-2016

Upozornění pro členy a nájemce. Zimní tenisová halová sezóna skončí 15.dubna 2016

V případě nepříznivého počasí mohou zájemci halu využít i přes letní sezonu.Hodinová sazba 250,- Kč. Informace na mailové adrese :tatran-tenis@volny.cz nebo na telef.čísle 607 919002 

Zimní halová sezona 2016 /17 začíná opět 15.října 2016

 

 Evžen Jaroš

předseda TO 

 

 
HRACÍ ŘÁD TO 2016 31-12-2015

HRACÍ ŘÁD

tenisového oddílu TJ Tatran Střešovice

 

1.              Dvorce jsou v provozu denně. O způsobilosti dvorců pro hru vždy rozhoduje správce dvorců. Vyjímečně  po dohodě se správcem i členové výboru TO.

2.              Hrát mohou jen členové oddílu  zarezervováni systémem on-line přes internet u vozovny nebo u kina Na Ořechovce.

3.              Provoz na dvorcích je řízen výhradně pomocí tohoto systému. 

4.              Hrací doba pro dvouhru je 60 minut a pro čtyřhru 90 minut.

5.              Každý hráč se musí před zahájením hry zarezervovat v on-line systému. Rezervace je prováděna dle pokynů pro on-line rezervaci platných     od 1. července 2012, které jsou nedílnou součástí hracího řádu.


6.              Pokud uplyne hrací limit a kurt není zarezervován dalším hráčem, lze hrací dobu prodloužit a to vždy pouze o 30 minut znovu jedním z výše uvedených systémů.

7.              Žáci mohou hrát do 16:00h (poslední registrace či zavěšení v 15:00h), studující do 17:00h (poslední registrace v 16:00h). Toto omezení neplatí v sobotu a v neděli a přiměřeně i v ostatní dny pro hru s dospělým členem oddílu nebo u žáků či studujících, kteří mají zaplacenou celoroční sazbu pro dospělé. Dopolední hráči mohou hrát pouze ve dnech pondělí až pátek do 14:00h.

8.              Pro trénink závodních hráčů a výchovu mládeže jsou vyhrazeny dvorce č. 1 u vozovny i u kina s výjimkou soboty a neděle. Obsazování vyhrazených dvorců řídí STK (sportovně technická komise). Závodní hráči si vytvoří tréninkový plán. Nejsou-li vyhrazené dvorce obsazeny závodními hráči, mohou je využít i ostatní členové oddílu.          

9.              Rezervační systémy kontrolují a případné úpravy podle hracího řádu provádějí pouze členové výboru. Rezervace může být zrušena členem výboru oddílu nebo správcem, pokud je to v rozporu s hracím řádem, nebo s pokyny pro on-line rezervaci.

10.         Příchozí mohou hrát po schválení členem výboru nebo správcem dvorců a pokud jsou dvorce volné za těchto podmínek:

a) člen oddílu může hrát se svými hosty po zaplacení 100 Kč za 60 minut hry za osobu

b) příchozí zaplatí za pronájem dvorce na  60 minut 200 Kč

V on-line systému musí správce označit registraci hosta.  

11 Hráči jsou povinni při údržbě kurtů dodržovat pokyny správce. Povinností hráče je po hře zamést kurt, uklidit nářadí na určená místa a v případě potřeby před hrou provést nakropení dvorce.

Musí hrát pouze v tenisové obuvi.

12.     Hráči jsou povinni dodržovat hrací limity a upravit kurt tak, aby byl včas připraven pro další hráče.                      

13.     Vstup hráčů na kurt je povolen ne dříve než 5 minut před započetím hrací hodiny.

14.     Termíny mistrovských utkání a turnajů musí být oznámeny vývěskou na dvorcích nejméně tři dny před jejich konáním.

15.     Členové oddílu jsou povinni udržovat v areálu dvorců pořádek a uhradit škody, které způsobí.

16.     Členové oddílu se zdrží nesportovních projevů na dvorcích a v areálu se budou řídit pravidly slušného chování.

17.     Členové oddílu, kteří přijdou na dvorce s dětmi, jsou povinni se o ně starat tak, aby děti nerušily svým chováním hráče a ostatní členy oddílu. Jízda na kole a volné pobíhání psů je uvnitř areálu zakázáno.

18.     Porušování hracího řádu, neuposlechnutí pokynů člena výboru nebo správce ve smyslu hracího řádu, bude znamenat napomenutí a v případě opakování i vyloučení z oddílu.

19.     Písemné návrhy změn hracího řádu přijímají členové výboru.

20.     Hrací řád je závazný pro všechny návštěvníky dvorců u vozovny i u kina. Jeho nedílnou součástí jsou Pokyny pro on-line rezervaci dvorců u vozovny platné od 1. července 2012. Výbor TO si vyhrazuje právo změnit tyto pokyny buďto modernizací systému či jeho změnou, pokud se zjistí, že systém už nevyhovuje, nebo je obcházen a zneužíván. Výbor TO změny hracího řádu předloží členské základně vždy ke schválení na členské schůzi. Členská schůze je projedná a schválí.

     

                                                                                                 Evžen Jaroš

                                                                                                   předseda           

 

Schválil výbor oddílu a členská schůze 18. března 2016                                        

 

 

 
26-09-2013
 

 
 

 

 

únor 2020
     1.2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29.  

 

 

MČ PRAHA 6
Partneři florbalového
týmu Tatran Střešovice.

 

© Tatran Stresovice 1999-2020. All rights reserved.  
TOPlist